Ondernemer verkoopt steeds jonger

De gemiddelde leeftijd waarop ondernemers hun bedrijf verkopen is de afgelopen tien jaar significant gedaald. De meest voorkomende leeftijd van verkopende ondernemers ligt momenteel op 55 jaar. In 2005 was dat nog 60 jaar.

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 128 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 500 adviseurs) die samen meer dan 80 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 1 tot 30 miljoen euro).

Redenen voor verkoop

Hoewel steeds meer ondernemers hun bedrijf voor hun vijftigste verkopen, blijft leeftijd – in combinatie met gebrek aan opvolging – nog wel steeds wel de belangrijkste reden voor de verkoop van een onderneming (43%). Andere redenen die worden genoemd om het bedrijf te verkopen zijn: focus op nieuwe activiteiten (17%), cashen (15%), het inzicht dat het bedrijf toe is aan een nieuwe type manager (15%) en persoonlijke omstandigheden als ziekte, scheiding, etc. (10%).

Volgens Peter Rikhof, hoofdredacteur van Brookz, past de lagere gemiddelde leeftijd van verkopende ondernemers in een structurele ontwikkeling binnen de overnamemarkt.  ‘Door de snelle technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van veel bedrijven een stuk korter geworden. Bedrijven worden daardoor steeds sneller en in een eerder stadium verkocht. Daarnaast staat de nieuwe generatie ondernemers, in tegenstelling tot de babyboomers, veel meer open voor een voortijdige exit.  Het pensioen is nog ver weg en opvolging binnen de familie is geen issue. Veel van die ondernemers beginnen na de verkoop van hun bedrijf gewoon weer opnieuw.’  

Terug naar overzicht