30% bedrijfsverkopen niet gepland

Ruim dertig procent van de bedrijfsverkopen in Nederland is niet gepland.  Een onverwacht bod, een conflict tussen de aandeelhouders en ziekte of overlijden van de ondernemer zijn de meest voorkomende redenen.

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 192 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 800 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 25 miljoen euro).

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 192 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 800 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 25 miljoen euro).

Op stel en sprong
Uit verschillende onderzoeken is bekend dat een geplande bedrijfsverkoop substantieel meer oplevert dan een niet geplande verkoop. Ondanks dit gegeven blijkt dat een op de drie bedrijfsverkopen niet is gepland, waarbij het bedrijf vaak ‘op stel en sprong’ wordt verkocht. In de meeste gevallen gaat het om een onverwacht bod (32%), maar vaak liggen er ook negatieve oorzaken aan de verkoop ten grondslag zoals een conflict tussen de aandeelhouders (21%), ziekte of overlijden van de ondernemer (17%) of acute liquiditeitsproblemen (11%). Het gaat in deze gevallen om een bedrijfsverkoop die een ondernemer ‘overkomt’ en waar niet op is geanticipeerd met een doordacht exit-plan. Bij de redenen voor een geplande bedrijfsverkoop gaat het om de wens om te cashen (24%), de wens om te stoppen met werken (21%), het ontbreken van een geschikte opvolger (20%) en de behoefte aan een nieuwe uitdaging (14%).   

Niet gewenst
Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, is een niet geplande bedrijfsverkoop in principe altijd ongewenst: ‘Negatieve aanleidingen als een aandeelhoudersconflict, ziekte of problemen in de privé-situatie zijn moeilijk te regisseren. Toch kun je daarover wel iets vast leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar ook bij een positieve aanleiding zoals een onverwacht aantrekkelijk bod, is het beter om van tevoren al te hebben nagedacht over een eventuele bedrijfsverkoop. We zien regelmatig dat een ondernemer te snel ingaat op zo’n bod. Dan wordt er een exclusief onderhandelingstraject opgestart, terwijl er wellicht nog wel interessantere kopers te vinden zijn.’ 

Terug naar overzicht